Διαδραστικά Βιβλία

Επίσκεψη στο CERN

ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΗΣ
τμήμα της
INTERNATIONAL PARTICLE PHYSICS OUTREACH GROUP (IPPOG)

 

CERN 1024x640    
 LHC   
 lep   

 

 ιστοσελίδα του CERN

ιστοσελίδα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΣΕΜΦΕ

σχετικά με την Ελλάδα και το CERN

 

Το Πανηγύρι της Φυσικής των Σωματιδίων ( Διαδραστική Παρουσίαση από το ΕΜΠ )