25η Μαρτίου 2015

Εποπτικό βοήθημα της γιορτής (σκελετός - ροή). Η παρουσίαση prezi που ακολουθεί "παίζει" ως προβολή παράλληλα με τα δρώμενα στη σκηνή.

Πλήρες κείμενο εορτής.