Νομοθεσία σχετική με το Νέο Λύκειο

Δήλωση Ομάδων Προσανατολισμού από τους Μαθητές της Α' και Β' Τάξης για το σχολικό έτος 2015-16

1. Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου πρέπει να δηλώσουν, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της βαθμολογίας του σχολικού έτους 2014-2015, την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου. Οι δηλώσεις δόθηκαν στους μαθητές από τους υπεύθυνους τμημάτων και θα παραδοθούν σε αυτούς  υπογεγραμμένες από τους γονείς ? κηδεμόνες τους.

Σχετική πληροφόρηση για τα μαθήματα και τις ομάδες προσανατολισμού πατήστε  ΕΔΩ για την δήλωση της ομάδας παροασανατολισμού  ΕΔΩ

2. Οι μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου πρέπει να δηλώσουν, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της βαθμολογίας του σχολικού έτους 2014-2015, την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, καθώς και το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Οι δηλώσεις δόθηκαν στους μαθητές από τους υπεύθυνους τμημάτων και θα παραδοθούν σε αυτούς  υπογεγραμμένες από τους γονείς ? κηδεμόνες τους.

Σχετική πληροφόρηση για τα μαθήματα και τις ομάδες προσανατολισμού πατήστε ΕΔΩ για την δήλωση των μαθημάτων ΕΔΩ

Επισημαίνονται τα εξής:

? Οι μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

? Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν: ? Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού έως και την 20ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους (ν. 4327/2015, ΦΕΚ Α΄ 50) και ? μάθημα επιλογής έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους