Νομοθεσία σχετική με το Νέο Λύκειο

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016 Ομάδες, Επιστημονικά Πεδία Ειδίκευσης, Εξεταζόμενα Μαθήματα & Σχολές

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016

Ομάδες, Επιστημονικά Πεδία Ειδίκευσης, Εξεταζόμενα Μαθήματα & Σχολές

Με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα που θα ξεκινήσει στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2016 οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν αρχικά μια από τις  3 Ομάδες προσανατολισμού:

 • Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Θετικών Σπουδών
 • Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Οι 3 ομάδες προσανατολισμού καθορίζουν τα διδασκόμενα μαθήματα για την Γ ? τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Ανά ομάδα προσανατολισμού το πρόγραμμα είναι το εξής:

Ομάδα Προσανατολισμού Διδασκόμενα Μαθήματα Εξεταζόμενα Μαθήματα Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών σπουδών
    
 1. Αρχαία Ελληνικά
 2.   
 3. Λατινικά
 4.   
 5. Ιστορία
 6.   
 7. Λογοτεχνία
 8.   
 9. Κοινωνιολογία
    
 1. Αρχαία Ελληνικά
 2.   
 3. Ιστορία
 4.   
 5. Ν. Γλώσσα
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
    
 1. Μαθηματικά
 2.   
 3. Φυσική
 4.   
 5. Χημεία
 6.   
 7. Βιολογία
 8.   
 9. ΑΕΠΠ*
    
 1. Φυσική
 2.   
 3. Χημεία
 4.   
 5. Ν. Γλώσσα
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
    
 1. Μαθηματικά
 2.   
 3. ΑΟΘ**
 4.   
 5. Ιστορία
 6.   
 7. ΑΕΠΠ*
 8.   
 9. Κοινωνιολογία
    
 1. Μαθηματικά
 2.   
 3. ΑΕΠΠ
 4.   
 5. Ν. Γλώσσα
 1. *Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
 2. **Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Ανάλογα με την ομάδα μαθημάτων που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής στην συνέχεια καλείται να διαλέξει ένα ή δύο από τα 5 Επιστημονικά Πεδία Ειδίκευσης:

 1. Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές
 2. Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές
 3. Σπουδές Υγείας και Ζωής
 4. Παιδαγωγικές Σπουδές
 5. Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή δύο επιστημονικά πεδία από την ομάδα προσανατολισμού τους και να εξεταστούν σε 4 ή 5 μαθήματα αντίστοιχα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημονικό επίπεδο Εξεταζόμενο Μάθημα
Ανθρωπιστικών σπουδών Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές   Σπουδές

Λατινικά Κατ
Σπουδές Υγείας και   Ζωής
(μειωμένοι συντελεστές βαρύτητας)
Βιολογία Γεν

Παιδαγωγικές Σπουδές

 

Μαθηματικά Γεν
Θετικών Σπουδών

Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές

 

Μαθηματικά Κατ

Σπουδές Υγείας και   Ζωής

 

Βιολογία Κατ

Παιδαγωγικές Σπουδές

 

Ιστορία Γεν
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

 

ΑΟΘ
Σπουδές Υγείας και   Ζωής
 (μειωμένοι συντελεστές βαρύτητας)
Βιολογία Γεν

Παιδαγωγικές Σπουδές

 

Ιστορία Γεν

 

Για να δείτε τις Σχολές ανά Επιστημονικό Πεδίο
πατήστε ΕΔΩ

 

Συντελεστές  βαρύτητας μαθημάτων

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές  στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

A.Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο  Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

4ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

          

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

2ο  Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

4ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

          

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

3ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

4ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

5ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)